آقازاده شهردار ارومیه باقی ماند

منبع: برترین ها

3

1400/4/26

21:35


شهردار ارومیه با وجود استیضاح همچنان شهردار باقی ماند.

ایسنا: شهردار ارومیه با وجود استیضاح همچنان شهردار باقی ماند.

در جلسه امروز شنبه ۲۶ تیرماه شورای شهر ارومیه، مجید آقازاده با حضور اعضای شورای شهر استیضاح شد.

آقازاده شهردار ارومیه باقی ماند

در این جلسه استیضاح، مجید آقازاده حبشی با رای مثبت ۶ عضو شورای شهر تا پایان دوره پنجم شهردار ارومیه باقی ماند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو