رانش زمین بر اثر بارندگی شدید و جاری شدن سیل در آلمان + عکس

2

1400/4/26

21:58


رانش زمین بر اثر بارندگی شدید و جاری شدن سیل در Erftstadt-Blessem ، آلمان.

رانش زمین بر اثر بارندگی شدید و جاری شدن سیل در آلمان + عکس

رانش زمین بر اثر بارندگی شدید و جاری شدن سیل در آلمان + عکس

منبع: جماران

تصویری


ویدئو