کدام واکسن ها در برابر کرونای دلتا موفق هستند

منبع: رکنا

6

1400/4/26

21:59


کدام واکسن ها در برابر کرونای دلتا موفق هستند

به گزارش رکنا، واکسن های فایزر، مدرنا و آسترازنکا، بیش از ۹۰درصد در برابر بیماری شدید و کاهش مرگ و میر اثربخشی دارند.

از سایر واکسن ها نظیر اسپوتنیک و سینوفارم اطلاعاتی در این خصوص در دسترس نیست.

1483900_338

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو