پرسپولیس از حال رضا وطنخواه خبر دارد؟

منبع: طرفداری

3

1400/4/26

22:02


پرسپولیس از حال رضا وطنخواه خبر دارد؟

از مدیران باشگاه پرسپولیس تقاضا داریم به دیدار رضا وطنخواه پیشکسوت خوشنام و پرآوازه این تیم بروند

درباره رضا وطنخواه اخبار خوشایندی به گوش نمی رسد. 

به گزارش طرفداری، رضا وطنخواه پیشکسوت پرسپولیس که بر اثر بیماری خانه نشین شده شرایط خوبی ندارد. برخی پیشکسوتان که با آقا رضا در ارتباط هستند، می گویند متاسفانه شرایط ایشان مساعد نیست.

رسانه طرفداری ضمن آرزوی سلامتی برای آقا رضا فاکتی، مدافع محبوب سال های دور پرسپولیس، از مدیران وقت باشگاه دعوت می کند به دیدار این پیشکسوت خوشنام فوتبال ایران بروند.

 طرفداری طی روزهای آینده در پروژه تیم منتخب قرن حتما به دیدار رضا وطنخواه می رود. وطنخواه و وطنخواه ها به گردن فوتبال ایران حق دارند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو