آخرین آمار از معاملات اوراق بدهی (۲۶ تیر) + نمودار

3

1400/4/26

22:10


امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۰ حجم معاملات اوراق بدهی دولت روندی افزایش داشت و بالاتر از مرز ۲۰۰ میلیاردتومانی قرار گرفت.

حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با ۵۲ درصد افزایش به ۲۲۱ میلیارد تومان رسید. این معاملات روی ۳۱ نماد اخزا و ۹ نماد اراد انجام شد.

حجم معاملات عمده اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه به ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان رسید که احتمالا به اجرای عملیات اعتباردهی (مساعدتهای آماده) توسط بانک مرکزی مربوط می‌شود. متوسط نرخ بازار بین بانکی در هفته گذشته به ۱۸.۳۱ رسید که نسبت به هفته قبل تر ۳.۶ دهم درصد افزایش را نشان می‌دهد. این تحولات نشان می‌دهد که اقدامات بانک مرکزی در جلوگیری از تزریق نقدینگی/ذخایر در بازار بین بانکی تا حدودی موثر بوده است.

بررسی منحنی بازده استخراج شده از نمادهای اخزا نشان می‌دهد که نرخ‌های بازده کوتاه مدت نسبت به روز معاملاتی گذشته افزایشی بودند. نرخ اوراق با سررسید یک سال با یک دهم درصد افزایش به ۲۱.۵۷ درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو سال با یک دهم درصد افزایش به ۲۱.۷۲ ذرصد رسید. اما نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال با یک و دو دهم درصد کاهش به ۲۱.۲۰ درصد رسید. نرخ بازده اتی در سال دوم نیز با یک دهم درصد افزایش به ۲۱.۸۷ درصد رسید.

اوراق+نمودار

منبع: اقتصاد نیوز

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو