سلفی سازندگان «قهرمان» روی فرش قرمزِ کَن

منبع: برترین ها

2

1400/4/26

22:25


سازندگان «قهرمان» روی فرش قرمز جشنواره کن، سلفی گرفتند.

سینما دیلی: سازندگان «قهرمان» روی فرش قرمز اختتامیه جشنواره کن، سلفی گرفتند.

سلفی سازندگان «قهرمان» روی فرش قرمزِ کَن

اصغر فرهادی، امیر جدیدی، سارینا فرهادی، علی قاضی، احسان گودرزی و.. در مراسم اختتامیه جشنواره کن حضور دارند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو