محرومیت سنگین دو داور سری آ به دلیل عدم شفافیت درآمد آنها

منبع: طرفداری

4

1400/4/26

22:40


محرومیت سنگین دو داور سری آ به دلیل عدم شفافیت درآمد آنها

دو داور مطرح سری آ ماه ها از قضاوت محروم شدند.

فدریکو لا پنا و فابریتزیو پاسکوا، دو داور سطح یک ایتالیایی که سابقه چند فصل قضاوت در سری آ را دارند با محرومیت سنگینی روبرو شدند.

به نقل از فوتبال ایتالیا؛ درآمد سالیانه داوران باید کاملا شفاف باشد و حساب های بانکی آنها تحت نظارت است. دستمزد داوران با توجه به تعداد قضاوت آنها در طول سال از سوی کمیته داوران ایتالیا به حساب آنها واریز می شود و مقدار آن کاملا مشخص است. اگر میزان درآمد سالیانه داوران بیش از دستمزد دریافتی آنها باشد، آنها باید علت این موضوع را شرح دهند و دلیل قانع کننده برای آن داشته باشند. طبق بررسی انجام شده در مورد فدریکو لا پنا و فابریتزیو پاسکوا، درآمد سالیانه این دو داور بسیار بیشتر از میزان دستمزد آنها از راه داوری بوده است. این دو داور دلایل محکمی برای مسئله نداشتند و توضیح آنها مورد قبول دادگاه قرار نگرفت. بنابراین لا پنا 13 ماه و پاسکوا 16 ماه از داوری محروم شدند. 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو