المپیک توکیو؛ سالن والیبال آریاکه آرنا | گزارش تصویری

المپیک توکیو؛ سالن والیبال آریاکه آرنا | گزارش تصویری


منبع: طرفداری

9

1400/4/26

22:55


المپیک توکیو؛ سالن والیبال آریاکه آرنا | گزارش تصویری

در این گزارش به تصاویری از ورزشگاه آریاکه آرنا پرداخته شده است.

آریاکه آرنا یکی از مهمترین آرناهای مسابقات المپیک توکیو است. سالنی که ظرفیت 15 هزار نفری دارد که میزبان مسابقات والیبال المپیک خواهد بود. تصاویر پایین به این سالن زیبا متعلق است:

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو