حکم کاشت ناخن مصنوعی از نظر حضرت آیت الله‌ خامنه‌ای

منبع: رکنا

3

1400/4/26

23:38


حکم کاشت ناخن مصنوعی از نظر حضرت آیت الله‌ خامنه‌ای

حکم کاشت ناخن مصنوعی از نظر حضرت آیت الله‌خامنه‌ای /  متن پرسش وپاسخ مطرح شده بدین شرح است:

۱. آیا کسی که کاشت ناخن برایش ضرورت ندارد و به دلیل عدم امکان یا ضرر یا مشقت زیاد، هنگام وضو یا غسل، ناخن مصنوعی را برنخواهد داشت، جایز است اقدام به کاشت ناخن کند؟

۲. کسی که بدون ضرورت ناخن مصنوعی کاشته است، وظیفه اش نسبت به وضو یا غسل و نماز چیست؟

جواب:

کاشت ناخن جایز نیست

۱) در فرض سؤال کاشت ناخن جایز نیست.

۲) اگر برداشتن ناخن مصنوعی ممکن باشد، وضو یا غسل با آن باطل است و در نتیجه نماز هم باطل است و چنانچه برداشتن آن تا پایان وقت نماز ممکن نباشد یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد، باید علاوه بر وضو یا غسل جبیره ای، تیمم کند و بعد از برداشتن ناخن، بنا بر احتیاط واجب قضای نمازها را نیز بخواند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو