خشکسالی تاریخی در غرب امریکا + عکس

خشکسالی تاریخی در غرب امریکا + عکس


3

1400/4/26

23:43


بیش از ۹۰ درصد از مناطق غربی آمریکا تحت تاثیر یک خشکسالی تاریخی و تهدیدکننده زندگی روزمره بوده و اینکه تابستان سال جاری میلادی تازه شروع این معضل است.

خشکسالی تاریخی در غرب امریکا + عکس

خشکسالی تاریخی در غرب امریکا + عکس

خشکسالی تاریخی در غرب امریکا + عکس

خشکسالی تاریخی در غرب امریکا + عکس

خشکسالی تاریخی در غرب امریکا + عکس

خشکسالی تاریخی در غرب امریکا + عکس

خشکسالی تاریخی در غرب امریکا + عکس

منبع: میزان

تصویری


ویدئو