لحظه هولناک زیر آب رفتن یک خانه در بلژیک

منبع: برترین ها

4

1400/4/26

23:45


لحظه زیر آب رفتن یک خانه، هنگام مصاحبه با شهردار بلژیک را ببینید.

خبرآنلاین: لحظه زیر آب رفتن یک خانه، هنگام مصاحبه با شهردار بلژیک را ببینید. 

لحظه هولناک زیر آب رفتن یک خانه در بلژیک

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو