اقدام به خودکشی یک د‌ختر جوان در شهرک غرب + عکس

اقدام به خودکشی یک د‌ختر جوان در شهرک غرب + عکس


48

1398/2/29

23:06


دختر جوان که صبح امروز در خیابان مهستان شهرک غرب اقدام به خودکشی کرده بود با تلاش و هوشیاری نیروهای امدادی نجات یافت.

اقدام به خودکشی یک د‌ختر جوان در شهرک غرب + عکس

اقدام به خودکشی یک د‌ختر جوان در شهرک غرب + عکس

اقدام به خودکشی یک د‌ختر جوان در شهرک غرب + عکس

اقدام به خودکشی یک د‌ختر جوان در شهرک غرب + عکس

اقدام به خودکشی یک د‌ختر جوان در شهرک غرب + عکس

اقدام به خودکشی یک د‌ختر جوان در شهرک غرب + عکس

اقدام به خودکشی یک د‌ختر جوان در شهرک غرب + عکس

 

تصویری


ویدئو