مرد ۶٢ ساله همدانی زیر تراکتور جان باخت

منبع: رکنا

18

1398/2/29

23:10


دکتر علی احسان صالح اظهار داشت: مالک تراکتور برای رفع نقص فنی زیر لاستیک قرار می گیرد که یکباره این خودرو حرکت می کند.

وی اضافه کرد: چرخ های این وسیله نقلیه از روی قفسه سینه مالک خود عبور کرده و موجب مرگ راننده تراکتور می شود.