حضور نگهبانان زن در حین مناسک حج

منبع: برترین ها

10

1400/4/30

21:48


برای نخستین بار نگهبانان زن برای حفاظت از مکه در حین مناسک حج به کار گرفته شدند.

جماران: برای نخستین بار نگهبانان زن برای حفاظت از مکه در حین مناسک حج به کار گرفته شدند.

حضور نگهبانان زن در حین مناسک حج

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو