اسرائیل عضو ناظر اتحادیه آفریقا شد

منبع: حوزه

5

1400/5/1

00:20


حوزه/ برای اولین بار از سال ۲۰۰۲، رژیم اسرائیل امروز پنجشنبه به عنوان عضو ناظر به اتحادیه آفریقا پیوست.

اسرائیل عضو ناظر اتحادیه آفریقا شد

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، برای اولین بار از سال ۲۰۰۲، رژیم اسرائیل امروز پنجشنبه به عنوان عضو ناظر به اتحادیه آفریقا پیوست.

در بیانیه وزارت خارجه رژیم صهیونیستی آمده است: سفیر رژیم اسرائیل در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی، به عنوان عضو ناظر استوارنامه خود را تقدیم اتحادیه آفریقا نمود.

این بیانیه به نقل از وزیر خارجه اسرائیل مدعی شد: امروز، روز عید روابط اسرائیلی آفریقایی است و این اقدامی درست برای تقویت رواط خارجه اسرائیل به شمار می رود و موجب تقویت فعالیت های اسرائیل در آفریقا و کشور های عضو اتحادیه آفریقا می شود.

در این بیانیه آمده است: رژیم اسرائیل با ۴۶ کشور آفریقایی رابطه دارد و در سال های اخیر اسرائیل روابط دیپلماتیک خود را با کشور چاد و گینه از سر گرفته است و سودان نیز به توافقنامه عادی سازی روابط با اسرائیل پیوسته است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو