سیاست آمریکا در قبال لبنان خصمانه است

منبع: حوزه

4

1400/5/1

00:26


حوزه/ ابراهیم الموسوی عضو فراکسیون مقاومت گفت: سیاست واشنگتن در قبال لبنان، یک سیاست خصمانه است.

سیاست آمریکا در قبال لبنان خصمانه است

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، ابراهیم الموسوی عضو فراکسیون مقاومت گفت: سیاست واشنگتن در قبال لبنان، یک سیاست خصمانه است.

وی در واکنش به تصمیم آمریکا برای تمدید وضعیت اضطراری ملّی در لبنان برای یک سال دیگر، تصریح کرد: این تصمیم هیچ کس را شکست نخواهد داد و هرگز معادله را تغییر نخواهد داد. محور مقاومت ثابت قدم بوده و در برابر فشار ها هرگز تسلیم نخواهد شد.

الموسوی اشاره کرد: تهدید های اخیر رژیم اسرائیل علیه لبنان هیچ تأثیری بر مقاومت ندارد، بلکه نشان دهنده ترس از توانایی های این مقاومت و باج خواهی بیشتر از آمریکاست.

عضو فراکسیون مقاومت بیان داشت: بعید است که اسرائیل به لبنان تجاوز کند؛ چراکه اسرائیل نمی تواند متحمل هزینه آن شود، امّا مقاومت آماده مقابله با هرگونه تجاوز بوده و دفاع از لبنان حق مقاومت است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو