ظلم ستیزی و فسادستیزی دولت سیزدهم، زمینه ساز تقویت اعتقادات مردم است

منبع: حوزه

7

1400/5/1

01:11


حوزه/ عضو هیئت علمی جامعه الزهرا(س) تصریح کرد: بی شک یکی از مسایل بسیار مهمی که زمینه ساز تقویت اعتقادات و باورهای مردم می شود، ظلم ستیزی و فسادستیزی دولت سیزدهم است.

ظلم ستیزی و فسادستیزی دولت سیزدهم، زمینه ساز تقویت اعتقادات مردم است

زهرا تاجیک در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه،اظهار داشت: همان طور که رئیس جمهور منتخب نیز پیشتر بیان داشته اولویت دولت آینده، فسادستیزی و ظلم ستیزی است و این که با مقابله با مفاسد زمینه خدمت به آحاد اعضای جامعه را فراهم می کند.

وی افزود: متأسفانه به خاطر وجود همین مفاسد در سال های اخیر، ظلم های مختلفی در جامعه رخ داده و یکی از خسارت های عظیم این ظلم ها آن بوده که تا حدودی اعتقادات و باورهای دینی در بین برخی از مردم سست و تضعیف شده است.

وی همچنین گفت: گرچه در شرایط کنونی، رسیدگی به وضع معیشتی و اقتصادی مردم دارای اولویت و فوریت است اما نباید از مباحث فرهنگی و به خصوص تقویت باورها و اعتقادات دینی مردم غافل شد.

عضو انجمن تعلیم و تربیت اسلامی حوزه علمیه قم ادامه داد: بی شک آن چه مهم و مؤثر است و حتی پایه امور زندگی می باشد بحث باورها و اعتقادات است و بعد از آن نوبت به ارزش ها می رسد که خود این ارزش ها در سبک زندگی و رفتارها خود را نشان می دهد و لذا وقتی اعتقادات آسیب می بیند جبران کردن آن بسیار سخت است.

وی بیان داشت: وجود حس ناامیدی در بین برخی از مردم به خصوص نسل جوان از یک سو و همچنین تضعیف باورها و اعتقادات از سوی دیگر، بسیار خسارت بار است و لذا از دولت حجت الاسلام والمسلمین رئیسی انتظار می رود که با مقابله با فساد و بحث ظلم ستیزی زمینه تقویت باورهای مردم و نیز افزایش امید و نشاط نسبت به آینده را در جامعه فراهم نمایند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو