آزمایش قطع ارتباطات روسیه با اینترنت جهانی

منبع: برترین ها

5

1400/5/1

04:52


روزنامه روسی آربی‌سی با استناد به اسناد کارگروهی که وظیفه «ارتقای امنیت اینترنت روسیه» را بر عهده دارد، گزارش داد این کشور طی آزمایش‌هایی در ماه‌های ژوئن و ژوئیه توانست ارتباط خود را با اینترنت جهانی قطع کند.

برترین‌ها: روزنامه روسی آربی‌سی با استناد به اسناد کارگروهی که وظیفه «ارتقای امنیت اینترنت روسیه» را بر عهده دارد، گزارش داد این کشور طی آزمایش‌هایی در ماه‌های ژوئن و ژوئیه توانست ارتباط خود را با اینترنت جهانی قطع کند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو