ماری که هم‌بازی یک دختر است

منبع: برترین ها

8

1400/5/1

06:14


یک دختر بچه، به جای بازی با عروسک، مار زرد رنگی، را نگه داری و با آن بازی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران: بسیاری از افراد، به نگه‌داری حیوان خانگی علاقه‌مند هستند و حیواناتی مانند گربه و طوطی را در منزل خود نگه می‌دارند.

اما در برخی موارد، حیوانات عجیبی، هم‌خانه‌ی انسان‌ها شده‌اند. حیواناتی که ممکن است برای انسان خطرساز باشند مانند مار، شیر و تمساح که گاهی اوقات دیده شده افراد از این حیوانات به عنوان حیوان خانگی نگه‌داری می‌کنند.

در ویدئوی زیر، یک دختر بچه، به جای بازی با عروسک، مار زرد رنگی، را نگه داری و با آن بازی می‌کند.

ماری که هم‌بازی یک دختر است

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو