«هورالعظیم به نفع شرکت نفتی چینی خشک شد»

منبع: فرارو

13

1400/5/2

15:07


معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگویی اظهار کرد: هورالعظیم با مجوز شورای عالی امنیت ملی به نفع شرکت نفتی چینی خشک شد.

«هورالعظیم به نفع شرکت نفتی چینی خشک شد»

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو