ادعا‌های شورای همکاری خلیج فارس در مورد ایران

منبع: فرارو

17

1400/5/3

01:39


مذاکرات وین نباید صرفا به بازگشت به برنامه اقدام مشترک مربوط به برنامه هسته‌ای منحصر شود.

ادعا‌های شورای همکاری خلیج فارس در مورد ایران

دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر ادعا‌های ضدایرانی و تکراری را بر زبان جاری کرد.

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داد، نایف فلاح مبارک الحجرف دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس مدعی شد، برنامه هسته‌ای و موشکی ایران باید در دستور کار مذاکرات وین قرار بگیرد.

وی در ادامه لفاظی‌های خود افزود: مذاکرات وین نباید صرفا به بازگشت به برنامه اقدام مشترک مربوط به برنامه هسته‌ای منحصر شود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو