امام جمعه بابلسر مازندران: هنگام قطعی برق، اول آب و برق خانه استاندار و فرماندار و امام جمعه را قطع کنید

منبع: عصر ایران

25

1400/5/5

00:00


مطالب مشابه


تصویری


ویدئو