شیوه جالب ژاپنی‌ها برای خنک کردن پارک‌ها

منبع: برترین ها

15

1400/5/6

02:07


باتوجه به گرم شدن هوا در ژاپن، مسئولین شهری در ژاپن از این روش جالب برای خنک کردن پارک‌ها استفاده میکنند

برترین‌ها: باتوجه به گرم شدن هوا در ژاپن، مسئولین شهری در ژاپن از این روش جالب برای خنک کردن پارک‌ها استفاده میکنند

شیوه جالب ژاپنی‌ها برای خنک کردن پارک‌ها

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو