وابسته بودن انتقال سردار آزمون به بایرلورکوزن به جدایی یکی از مهاجمان آن تیم

منبع: طرفداری

9

1400/5/8

00:12


وابسته بودن انتقال سردار آزمون به بایرلورکوزن به جدایی یکی از مهاجمان آن تیم

سنگی که بر سر راه انتقال مهاجم تیم ملی ایران به بای آرنا قرار گرفت. 

رسیدن سردار آزمون و بایرلورکوزن به هم، مستلزم وقوع رخدادی دیگر در حوزه نقل و انتقالات این باشگاه بوندسلیگایی است. 

به گزارش طرفداری و به نقل از کیکر، آزمون ۲۶ ساله که تا سال ۲۰۲۲ با زنیت قرارداد دارد، طی روزهای اخیر به شدت به بایرلورکوزن لینک شده است. با این حال همه چیز تا حد زیادی به آینده لوکاس آلاریو در لورکوزن بستگی دارد. سیمون رولفس، مدیر ورزشی بایرلورکوزن در جدیدترین مصاحبه اش گفته است که «تا زمانی که مهاجمی جدا نشود، مهاجمی جذب نخواهد شد». کماکان این امیدواری وجود دارد که جدایی آلاریو از لورکوزن، ورود مهاجمی جدید را میسر سازد. 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو