آخرین وضعیت تالاب هورالعظیم / معاون سازمان آب و برق خوزستان تشریح کرد

منبع: رکنا

16

1400/5/8

00:18


آخرین وضعیت تالاب هورالعظیم / معاون سازمان آب و برق خوزستان تشریح کرد

تالاب هورالعظیم این روزها حال خوشی ندارد. البته در هفته های اخیر با افزایش دِبی خروجی سد کرخه و هدایت آب این رودخانه به تالاب هورالعظیم، کمی حال تالاب هورالعظیم بهتر شده است و گاومیش‌های آن که تصاویر بی تابی آنها دل دوستداران محیط زیست را به درد آورده بود، تا حدودی سیراب شده اند. اما صرف نظر از خشکسالی کنونی، سال هاست که تالاب هورالعظیم بر اثر سوء مدیریت منابع آبی و دستکاری های زیادی که در آن انجام شده، اوضاع رنجوری دارد. البته معاون سازمان آب و برق خوزستان تاکید کرده است که کسری آب تالاب هورالعظیم به طور کامل برطرف شده است.

به گزارش رکنا و به نقل از فارس، علی شهبازی، معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان ، با اشاره به نقش سد کرخه در مدیریت منابع آبی رودخانه خوزستان، گفت: ورودی سد کرخه از حوزه ۳ رودخانه کشکان، سیمره و زال بین ۱۰ تا ۱۲ متر مکعب بر ثانیه رسیده است.

شهبازی ضمن توجه به وضعیت سد سیمره عنوان کرد: میزان ورودی آب سد سیمره واقع در بالادست سد کرخه درحال‌حاضر با خروجی این سد برابر شده است.

کسری آب تالاب هورالعظیم جبران شد

مدیر دفتر مطالعات منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اینکه خروجی سد کرخه بر اساس برنامه اعلام شده درحال‌حاضر ۱۶۰ متر مکعب بر ثانیه است، تاکید کرد: درحال‌حاضر آن میزان از ذخیره آبی سد کرخه که بالای تراز نیروگاه‌ برقآبی قراردارد، ۶۴۰ میلیون متر مکعب برآورد می‌شود.

وی در تشریح وضعیت هورالعظیم افزود: میزان کسری آب ورودی به هورالعظیم که در تیرماه امسال به وجود آمد درحال‌حاضر به طور کلی مرتفع شده است.

شهبازی با اشاره به میزان آب ورودی به هورالعظیم از رودخانه کرخه گفت: ورودی آب هورالعظیم از رودخانه کرخه درحال‌حاضر بیشتر از ۳۵ متر مکعب بر ثانیه بوده و همین میزان آب زمینه ایجاد شرایط پایدار در تالاب هورالعظیم را به وجود آورده است‌.

مطالب مشابه