آزار کلامی جنسی خبرنگار آمریکایی مقابل دوربین

منبع: برترین ها

18

1400/5/8

01:43


«ریانا هامبلین» خبرنگار محلی در روچستر نیویورک دقایقی قبل از پخش زنده مورد آزار کلامی جنسی قرار می‌گیرد که آن را در صفحه شخصی خود بارگذاری می‌کند. این کلیپ میلیون‌ها بار در شبکه‌های اجتماعی دیده شد!

برترین‌ها: «ریانا هامبلین» خبرنگار محلی در روچستر نیویورک دقایقی قبل از پخش زنده مورد آزار کلامی جنسی قرار می‌گیرد که آن را در صفحه شخصی خود بارگذاری می‌کند و می نویسد:

"هشدار: زبان خشن! مورد آزار و اذیت قرار گرفتن به عنوان یک زن به ویژه برای خبرنگاران خیلی اتفاق می‌افتد و شما باید یاد بگیرید چطور با آن برخورد کنید."

این کلیپ میلیون‌ها بار در شبکه‌های اجتماعی دیده شد!

آزار جنسی کلامی خبرنگار آمریکایی مقابل دوربین

مطالب مشابه