در سالروز حادثه انفجار بندر بیروت، رونالدینیو در لبنان حاضر شد / عکس

در سالروز حادثه انفجار بندر بیروت، رونالدینیو در لبنان حاضر شد / عکس


منبع: طرفداری

15

1400/5/8

02:14


در سالروز حادثه انفجار بندر بیروت، رونالدینیو در لبنان حاضر شد / عکس

رونالدینیو برای دومین بار به لبنان سفر کرد.

یک سال از حادثه انفجار بندر بیروت در لبنان می گذرد. بیش از 200 کشته، حدود 7000 مصدوم، بیش از 300 هزار بی خانمان و 10 تا 15 میلیارد دلار خسارت، حاصل این انفجار بزرگ بود. 14 مرداد (4 آگوست) سالروز حادثه انفجار بیروت است. رونالدینیو به همین مناسبت در لبنان حاضر شد و به احترام جانباختگان این انفجار در محل حادثه دسته گل قرار داد.

a  data-cke-saved-href='https://newsparsi.com/goto/web/url/2562966' href='https://newsparsi.com/goto/web/url/2562966'رونالدینیو/a / a  data-cke-saved-href='https://newsparsi.com/goto/web/url/4284828' href='https://newsparsi.com/goto/web/url/4284828'لبنان/a / a  data-cke-saved-href='https://newsparsi.com/goto/web/url/4284827' href='https://newsparsi.com/goto/web/url/4284827'بیروت/a

a  data-cke-saved-href='https://newsparsi.com/goto/web/url/2562966' href='https://newsparsi.com/goto/web/url/2562966'رونالدینیو/a / a  data-cke-saved-href='https://newsparsi.com/goto/web/url/4284828' href='https://newsparsi.com/goto/web/url/4284828'لبنان/a / a  data-cke-saved-href='https://newsparsi.com/goto/web/url/4284827' href='https://newsparsi.com/goto/web/url/4284827'بیروت/a

a  data-cke-saved-href='https://newsparsi.com/goto/web/url/2562966' href='https://newsparsi.com/goto/web/url/2562966'رونالدینیو/a / a  data-cke-saved-href='https://newsparsi.com/goto/web/url/4284828' href='https://newsparsi.com/goto/web/url/4284828'لبنان/a / a  data-cke-saved-href='https://newsparsi.com/goto/web/url/4284827' href='https://newsparsi.com/goto/web/url/4284827'بیروت/a

مطالب مشابه