سومین مدال برادران سینکوویچ در المپیک؛ برادران کروات و کسب مدال طلای روئینگ دو نفره المپیک توکیو

منبع: طرفداری

12

1400/5/8

03:20


سومین مدال برادران سینکوویچ در المپیک؛ برادران کروات و کسب مدال طلای روئینگ دو نفره المپیک توکیو

برادران سینکوویچ، پرافتخارترین ورزشکاران تاریخ کرواسی در المپیک هستند.

برادران سینکوویچ بار دیگر کشور کرواسی را به مدال المپیک رساندند. در رقابت های قایقرانی روئینگ دو نفره مردان در المپیک 2020 توکیو، والنت سینکوویچ و مارتین سینکوویچ از کرواسی به مدال طلا رسیدند.

به نقل از مارکا؛ برادران سینکوویچ در شرایطی به مدال طلای المپیک 2020 توکیو رسیدند که در المپیک 2016 ریو و 2012 لندن نیز به ترتیب مدال طلا و نقره کسب کرده بودند. این دو برادر با کسب 2 طلا و 1 نقره، پرافتخارترین ورزشکاران تاریخ کرواسی در المپیک هستند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو