(ویدئو) وضعیت آخرالزمانی ترکیه پس از آتش سوزی اخیر

منبع: فرارو

18

1400/5/10

16:43


استان ماناوگات در ترکیه پس از آتش سوزی جنگل‌ها وضعیت بحرانی پیدا کرده است.

(ویدئو) وضعیت آخرالزمانی ترکیه پس از آتش سوزی اخیر

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو