اطفای حریق در ترکیه با کمک ایلیوشین ایرانی

منبع: برترین ها

23

1400/5/10

20:08


لحظات اطفای حریق در مارماریس ترکیه با هواپیمای مدل ایلیوشین متعلق به ایران را ببینید.

برترین‌ها: لحظات اطفای حریق در مارماریس ترکیه با هواپیمای مدل ایلیوشین متعلق به ایران را ببینید.

اطفای حریق در ترکیه با کمک ایلیوشین ایرانی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو