آتش سوزی بر اثر وزش بادهای داغ در ایتالیا + عکس

آتش سوزی بر اثر وزش بادهای داغ در ایتالیا + عکس


17

1400/5/10

21:27


گرمای هوا همراه با وزش بادهای داغ آفریقایی باعث گسترش آتش در ۳۰ نقطه شده و هزاران نفر مجبور به تخلیه خانه هایشان شده‌اند.

آتش سوزی بر اثر وزش بادهای داغ در ایتالیا + عکس

آتش سوزی بر اثر وزش بادهای داغ در ایتالیا + عکس

آتش سوزی بر اثر وزش بادهای داغ در ایتالیا + عکس

آتش سوزی بر اثر وزش بادهای داغ در ایتالیا + عکس

آتش سوزی بر اثر وزش بادهای داغ در ایتالیا + عکس

 

تصویری


ویدئو