مجری ثریا: روحانی حلالیت طلبید ولی کافی نیست

منبع: برترین ها

15

1400/5/11

01:25


مجری برنامه ثریا گفت: آقای رئیس جمهور از مردم حلالیت طلبیدند اما دستگاه قضایی نگذارد به همین راحتی تمام شود و آنها که حقوق عامه را تضییع کردند، محاکمه کند.

برترین‌ها: مجری برنامه ثریا گفت: آقای رئیس جمهور از مردم حلالیت طلبیدند اما دستگاه قضایی نگذارد به همین راحتی تمام شود و آنها که حقوق عامه را تضییع کردند، محاکمه کند.

مجری ثریا: روحانی حلالیت طلبید ولی کافی نیست

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو