شوخی ربیعی با خبرنگاری که در بورس ضرر کرد

منبع: برترین ها

15

1400/5/11

09:35


سخنگوی دولت: یک نفر تو جمع ما در بورس ضرر کرده بود برای همین هر هفته از من سه تا سوال درمورد وضعیت بورس می‌پرسید.

خبرگزاری دانشجو: سخنگوی دولت: یک نفر تو جمع ما در بورس ضرر کرده بود برای همین هر هفته از من سه تا سوال درمورد وضعیت بورس می‌پرسید.

شوخی ربیعی با خبرنگاری که در بورس ضرر کرده بود

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو