فرار افغان ها از دست طالبان + عکس

فرار افغان ها از دست طالبان + عکس


14

1400/5/11

16:06


در دو هفته گذشته حدود ۱۰۰ نفر کشته و ۳۰۰ نفر دیگر در افغانستان مفقود شده‌اند. با پیش روی طالبان، هزاران خانواده وحشت زده افغان به سوی قندهار در حال فرار هستند.

فرار افغان ها از دست طالبان + عکس

فرار افغان ها از دست طالبان + عکس

فرار افغان ها از دست طالبان + عکس

فرار افغان ها از دست طالبان + عکس

فرار افغان ها از دست طالبان + عکس

فرار افغان ها از دست طالبان + عکس

فرار افغان ها از دست طالبان + عکس

منبع: میزان

تصویری


ویدئو