شکست 2-7 امین میرزازاده مقابل حریف ترکیه ای و ناکامی در کسب مدال برنز المپیک در کشتی فرنگی / فیلم

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو