امرسون رویال در تست های پزشکی باشگاه بارسلونا / عکس

امرسون رویال در تست های پزشکی باشگاه بارسلونا / عکس


منبع: طرفداری

38

1400/5/11

16:19


امرسون رویال در تست های پزشکی باشگاه بارسلونا / عکس

امرسون رویال تست های پزشکی باشگاه بارسلونا را با موفقیت پشت سر گذاشت.

امرسون رویال، دفاع راست برزیلی بارسلونا پس از گذراندن تعطیلات خود در شهر بارسلونا حضور پیدا کرد تا تست های پزشکی خود را پشت سر بگذارد.

امرسون رویال در تست های پزشکی باشگاه بارسلونا

امرسون رویال در تست های پزشکی باشگاه بارسلونا

امرسون رویال در تست های پزشکی باشگاه بارسلونا

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو