ویدیویی از ارشا اقدسی در کنار محمد بزرگی چترباز معروف ایران (فیلم)

منبع: عصر ایران

16

1400/5/11

16:49


ویدیویی از ارشا اقدسی در کنار محمد بزرگی چترباز معروف ایران که سال گذشته بر اثر سقوط درگذشت. اقدسی نیز در چند روز گذشته دچار حادثه شد و در حال حاضر در بیمارستان با نظر پزشکان به خواب مصنوعی رفته است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو