نظر دختر سردار سلیمانی درباره انتخاب شهردار

منبع: برترین ها

16

1400/5/11

17:10


منتخب شورای ششم شهر تهران گفت: در انتخاب شهردار داشتن برنامه و دفاع متناسب از برنامه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به همین دلیل توجه بنده بیش از افراد و اشخاص معطوف به برنامه‌ها است.

خبرگزاری فارس: منتخب شورای ششم شهر تهران گفت: در انتخاب شهردار داشتن برنامه و دفاع متناسب از برنامه‌ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین دلیل توجه بنده بیش از افراد و اشخاص معطوف به برنامه‌ها است.

تا چند روز دیگر اعضای شورای شهر فعلی تهران باید جای خود را به نمایندگان جدید بدهند و اعضای جدید شورای شهر باید کار خود را آغاز کنند. نرجس سلیمانی یکی از منتخبان شورای ششم شهر تهران در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه کسی شهردار آینده تهران خواهد شد؟ گفت:

پاسخ به این پرسش دو بخش دارد؛ اول اینکه به چند دلیل تمایل آنچنانی برای پاسخ دادن به این پرسش ندارم. دوم هم اینکه پروسه انتخاب شهردار یک پروسه جمعی است و این روند هم در حال انجام است و اظهار نظرهای شخصی با توجه به اینکه در نتیجه نهایی موثر نیست ارزش ذاتی هم ندارد و غیر از یک فضاسازی رسانه‌ای کاربرد علمی و موثری هم نخواهد داشت.
به طور طبیعی در جریان جزئیات و علاقمندی نامزدهای احتمالی اولیه بودم و در کلیه فرایندها نسبت به انتخاب گزینه اصلح مشارکت داشتم. البته باید توجه داشته باشیم که در فرایندهای انتخاباتی این چنینی به طور طبیعی داشتن برنامه و دفاع متناسب از برنامه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین دلیل توجه بنده بیش از افراد و اشخاص معطوف به برنامه‌ها است و در برنامه‌ها هم بیشتر به جای برنامه های اعلامی به توانایی و سوابق گذشته فرد توجه دارم.

مسائل بسیار مهمی در شاخص ها بررسی شده است و مجموع اعضای شورا در حد بضاعت به آن پرداختند. همه نامزدهای اولیه سوابق و پیشینه های مختلفی داشته اند که به ظن خودشان در شرایط کنونی مورد نیاز شهر و شهروندان است ولی اجازه بدهید این فرایند انتخاب شهردار سیر خودش را طی کند و این اظهار نظرهای شخصی موجب تقویت و یا خدای نکرده موجب تضعیف احتمالی و غیرمنصفانه اشخاص نشود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو