وضعیت اقتصادی، مردم را هنرمند کرد!

منبع: برترین ها

17

1400/5/11

18:01


روند افزایش قیمت کالاهای اساسی و برخی مواد غذایی همچون مرغ که وضعیت معیشتی مردم را با چالش‌های اساسی روبرو کرده، سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در شهرارا شد.

روند افزایش قیمت کالاهای اساسی و برخی مواد غذایی همچون مرغ که وضعیت معیشتی مردم را با چالش‌های اساسی روبرو کرده، سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در شهرارا شد.

وضعیت اقتصادی، مردم را هنرمند کرد!

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو