خیابان ولیعصر تهران در آستانه ثبت جهانی

19

1400/5/11

19:43


رییس دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران با اشاره به تصویب ساماندهی خیابان ولیعصر(عج) گفت: تصویب این طرح گامی در راستای حفاظت از میراث طبیعی، هویت تاریخی و ارزش های فرهنگی و اجتماعی این خیابان و تلاش برای ثبت در فهرست میراث فرهنگی جهان است.

خیابان ولیعصر تهران در آستانه ثبت جهانی

خیابان ولیعصر (عج) یکی از قدیمی ترین خیابان های تهران است. خیابان ولیعصر (عج) به طول ۲.۱۷ کیلومتر طولانی ترین خیابان تهران و ایران است. خیابان ولیعصر (عج) از دامنه های البرز در شمال آغاز می شود و تا دشت کوهپایه جنوب تهران (حد فاصله میدان های تجریش و راه آهن) ادامه دارد. هفته گذشته طرح ساماندهی و ارتقای کیفی خیابان ولیعصر (عج) تهران در شورای شهر به تصویب رسید. هم اکنون خیابان ولیعصر (عج) در آستانه ثبت جهانی قرار دارد.

 علی اشراقی، رییس دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران با اشاره به تصویب طرح ساماندهی و ارتقای کیفی خیابان ولیعصر(عج) در جلسه اخیر این کمیسیون گفت: این خیابان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده استخوان بندی شهر تهران، به طول ۱۷.۲ کیلومتر است که از دامنه های البرز در شمال تا دشت کوهپایه ای تهران در جنوب (حد فاصل میدان های تجــریش و راه آهن) قرار دارد و از مناطق ۱، ۳، ۶ و ۱۱ عبــــور می کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در طرح جامع شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج) در امتداد محور تاریخی– گردشگری دربند- ری به عنوان یکی از ارکان اصلی ساختار شهر آمده است و در طرح تفصیلی شهر تهران نیز، شهرداری ملزم به تهیه دستورالعمل طراحی شهری این محور با همکاری وزارت میراث فرهنگی شده است، شهرداری تهران در این دوره نسبت به تهیه طرح ساماندهی و ارتقای کیفی خیابان ولیعصر (عج) اقدام کرد.

رییس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج اضافه کرد: طرح مذکور پس از برگزاری جلسات متعدد  کارگروه فنی و انجام اصلاحات لازم، نهایتاً در جلسه اخیر کمیسیون مطرح و طرح ساماندهی و ارتقای کیفی خیابان ولیعصر (عج)، مطابق نقشه ها، ضوابط و مقررات کالبدی به تصویب رسید.

اشراقی، تدقیق ضوابط ساخت و ساز و تعیین میزان آن برای هر پلاک، رعایت حقوق مکتسبه قانونی، احیای ارزش های تاریخی  با تعریف و تبیین انواع تثبیت ابنیه ارزشمند فرهنگی و تاریخی، ارتقاء سیما و منظر شهری، ایجاد خط آسمان، استفاده از مصالح مناسب، تعییین عملکردهای لازم برای استقرار با هدف ایجاد سرزندگی و اولویت حرکت پیاده به منظور ایجاد عرصه های سرزنده شهری و احیاء هویت تاریخی به ویژه با تحدید تأمین و دسترسی پارکینگ را از احکام طرح ساماندهی و ارتقای کیفی خیابان ولیعصر(عج) عنوان کرد.

وی تأکید کرد: در این جلسه مقرر شد، چارچوب طراحی شهری در این طرح مورد توجه قرار گرفته و به منظور حفاظت از ارزش های طبیعی و آثار ارزشمند تاریخی– فرهنگی و نظارت، کنترل و مدیریت یکپارچه، شورای راهبری ساماندهی و ارتقاء کیفی خیابان ولیعصر (عج) به مسئولیت معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشکیل شود.

اشراقی تصریح کرد: تصویب این طرح، گامی در راستای حفاظت از میراث طبیعی، هویت تاریخی و ارزش های فرهنگی – اجتماعی خیابان ولیعصر (عج) به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده شهر تهران و تلاش برای ثبت این خیابان در فهرست میراث فرهنگی جهان است.

بر اساس اعلام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، جلسه کمیسیون ماده ۵ به ریاست پیروز حناچی شهردار تهران و با حضور محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری، اعضای کمیسیون و علی اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تشکیل شد.

بر اساس مر قانون، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان در کمسیونی (با عنوان کمیسیون ماده ۵) به ریاست استاندار و یا در غیاب وی معاون عمرانی ایشان و عضویت، اداره کل راه و شهرسازی ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شهردارشهر مربوطه ، سازمان جهاد کشاورزی، و اعضاء بدون حق رای اعم از نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح، رئیس شورای شهر مربوطه، سازمان محیط زیست ، نظام مهندسی استان، شرکت آب وفاضلاب، دفتر فنی استانداری و سایرین بر حسب نیاز انجام می گیرد.

منبع: رکنا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو