کاهش ناگهانی علائم حیاتی ارشا اقدسی

منبع: برترین ها

13

1400/5/11

19:47


گزارشی از آخرین وضعیت ارشا اقدسی که در جریان بدلکاری یک فیلم در کشور لبنان دچار سانحه شد را مشاهده کنید.

شبکه خبر: گزارشی از آخرین وضعیت ارشا اقدسی که در جریان بدلکاری یک فیلم در کشور لبنان دچار سانحه شد را مشاهده کنید.

کاهش ناگهانی علائم حیاتی ارشا اقدسی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو