تاتنهام پیشنهاد خود را برای جذب کریستین رومرو افزایش نخواهد داد

منبع: طرفداری

19

1400/5/11

20:40


تاتنهام پیشنهاد خود را برای جذب کریستین رومرو افزایش نخواهد داد

اسپرز هنوز هم خواستار جذب رومرو است.

کریستین رومرو، مدافع میانی 23 ساله و آرژانتینی باشگاه آتالانتا مدت ها است که مورد توجه سران تاتنهام قرار گرفته است.

به گزارش طرفداری و به نقل از فابریتزیو رومانو، آتالانتا برای فروش کریستین رومرو خواهان دریافت 55 میلیون یورو است و آخرین پیشنهاد باشگاه تاتنهام برای جذب این مدافع آرژانتینی، 50 میلیون یورو بوده است. سران آتالانتا هنوز این پیشنهاد اسپرز را قبول نکرده اند اما سران تاتنهام قصد ندارند پیشنهاد خود را برای جذب رومرو افزایش دهند. این مدافع 23 ساله خواستار انتقال به تاتنهام است و تا سال 2022 با آتالانتا قرارداد دارد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو