مقایسه قهرمانی های دهه 60 و دهه 90 پرسپولیس؛ تاریخ تکرار می شود؟

منبع: طرفداری

27

1400/5/11

20:57


مقایسه قهرمانی های دهه 60 و دهه 90 پرسپولیس؛ تاریخ تکرار می شود؟

ممکن است تاریخ برای پرسپولیس تکرار شده و این تیم بعد از 5 قهرمانی متوالی، جام را واگذار کند

به گزارش طرفداری، پرسپولیس در حالی 5 قهرمانی در لیگ برتر را به طور متوالی تجربه کرده که در سالهای متناظر دهه شصت هم قهرمان بالاترین سطح مسابقات آن دوران یعنی مسابقات باشگاه های تهران بوده است.

تیم پرسپولیس در سالهای 65 تا 69 قهرمانی هایی را تجربه کرده و حالا در سالهای 96-95 تا 00-99 هم این قهرمانی ها را بعد از 30 سال تکرار کرده است.

نگاه به مرور این قهرمانی ها خالی از لطف نیست:

شماره قهرمانی پرسپولیس دهه شصت پرسپولیس دهه 90
قهرمانی اول سال 65 با 26 امتیاز در 10 بازی سال 96-95 با 66 امتیاز در 30 بازی
قهرمانی دوم سال 66 با 41 امتیاز در 17 بازی سال 97-96 با 64 امتیاز در 30 بازی
قهرمانی سوم سال 67 با 37 امتیاز در 15 بازی سال 98-97 با 61 امتیاز در 30 بازی
قهرمانی چهارم سال 68 با 38 امتیاز در 15 بازی سال 99-98 با 67 امتیاز در 30 بازی
قهرمانی پنجم سال 69 با 43 امتیاز در 17 بازی سال 00-99 با 67 امتیاز در 30 بازی

پرسپولیس در سال 70 بعد از 5 قهرمانی در مسابقات تهران، در رده دوم قرار گرفت و مقام خود را به استقلال داد، اگر تاریخ تکرار شود پرسپولیس در لیگ آتی قهرمان نخواهد شد، هر چند آنها هنوز هم مدعی قهرمانی در مسابقات لیگ بعدی هستند. 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو