آمریکا عامل وخامت اوضاع امنیتی افغانستان است

منبع: حوزه

18

1400/5/11

21:13


حوزه/ رئیس جمهور افغانستان اقدام آمریکا در خروج نیرو های خود از کشور را دلیل وخامت اوضاع امنیتی افغانستان دانست و آن اقدام را ناگهانی توصیف کرد.

آمریکا عامل وخامت اوضاع امنیتی افغانستان است

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اقدام ایالات متحده آمریکا در خروج نیروهای خود از کشور را دلیل وخامت اوضاع امنیتی افغانستان دانست و آن اقدام را ناگهانی توصیف کرد.

وی طی سخنانی در میان جمعیت ملّی افغانستان گفت: دلیل وضعیتی که اکنون کشور در آن به سر می برد، اتخاذ این تصمیم ناگهانی است.

وی افزود: من به آمریکایی ها هشدار دادم که این خروج پیامد هایی را در پی دارد.

رئیس جمهور افغانستان تأکید کرد: مشکل این است که روند صلح بین واشنگتن و طالبان جایگزین روند آشتی ملّی شده است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو