روایت مادر ارشا اقدسی از وصیت پدرش

منبع: برترین ها

14

1400/5/11

21:54


مادر آقای اقدسی اعلام کرد که پسرش وصیت کرده است که اگر دچار مرگ مغزی شد، اعضای بدنش را اهدا کنند.

صداوسیما: مادر آقای اقدسی اعلام کرد که پسرش وصیت کرده است که اگر دچار مرگ مغزی شد، اعضای بدنش را اهدا کنند.

روایت مادر ارشا اقدسی از وصیت پدرش

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو