نگهداری اجساد کرونایی در کانتینرهای یخچال‌دار + عکس

13

1400/5/11

22:49


اجساد صد‌ها نفر از قربانیان کرونا در تایلند به دلیل شرایط سخت کرونایی و نبودن امکانات برای دفن این اجساد، در کانتینر‌های یخچال‌دار نگهداری می‌شود.

نگهداری اجساد کرونایی در کانتینرهای یخچال‌دار + عکس

نگهداری اجساد کرونایی در کانتینرهای یخچال‌دار + عکس

 

تصویری


ویدئو