مراسم سنتی بومیان آیمارا در بولیوی + عکس

12

1400/5/11

22:49


مراسم سنتی بومیان آیمارا در لاپاز، بولیوی.

مراسم سنتی بومیان آیمارا در بولیوی + عکس

مراسم سنتی بومیان آیمارا در بولیوی + عکس

منبع: جماران

تصویری


ویدئو