ابراهیم شکوری: حتی مدیر عامل پرسپولیس هم برای ارسال یک بیانیه بر روی سایت رسمی باشگاه باید با نماینده کارگزار هماهنگ می کرد! / فوتبال برتر

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو