بازداشت ناخدا و یکی از افسران نفت‌کشِ ایرانی

منبع: برترین ها

20

1398/4/20

17:28


پلیس جبل الطارق ناخدا و یکی از افسران نفت‌کش ایرانی را بازداشت کرد

یورو نیوز: پلیس جبل الطارق ناخدا و یکی از افسران نفت‌کش ایرانی را بازداشت کرد

مطالب مشابه