واکنش تند فرهادی به درگذشت علی سلیمانی

منبع: برترین ها

59

1400/5/23

09:32


واکنش اصغر فرهادی به درگذشت علی سلیمانی: شرم بر آنان که چنین سرنوشت دردناکی را برای این سرزمین رقم زدند.

برترین‌ها: واکنش اصغر فرهادی به درگذشت علی سلیمانی: شرم بر آنان که چنین سرنوشت دردناکی را برای این سرزمین رقم زدند.

واکنش تند فرهادی به درگذشت علی سلیمانی

مطالب مشابه